VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
29.12.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, tervehdys kaikille tänä juhla-aikana.

Olette astumassa uuteen vuoteen, ettekä ainoastaan kalenterimielessä. Muutosta ilmentyy monilla elämän alueilla, ja sitä vastustavat ne, jotka pelkäävät muutosta, ja ne jotka hyötyvät taloudellisesti asioiden pitämisestä entisellään. Kun lisääntyvä määrä ihmisiä herää ja henkinen tietoisuus laajenee, monet yleisesti hyväksytyt yhteiskunnalliset säännöt, sanat, teot, uskonnolliset uskomukset, lait jne. kyseenalaistetaan.

Älkää joutuko epätoivoon, kun näette tiheitä energialuomuksia ilmentyvän. Niitä pitkään horroksessa olleita taskuja joita on muodostunut tietämättömyydestä, sodasta ja kärsimyksestä, tulee pintaan, ja ne puhdistuvat sen korkealla värähtelevän energian läsnä ollessa, jota virtaa nyt korkeammista ulottuvuuksista sekä henkisesti kehittyneistä tietoisuustiloista. Valitsitte olla täällä tänä fyysisen, tunteellisen, mentaalisen ja henkisen muutoksen voimallisena aikana.

Uusi vuosi on aikaa, jolloin monet tekevät elämässään muutoslupauksia, mutta tänä vuonna se on laajempaa kuin tavalliset uudenvuodenlupaukset. Joka päivä lisää ihmisiä oivaltaa, että jotkut täysin hyväksyttävät teot, ajatukset, sanat, käsitteet ja uskomukset eivät yksinkertaisesti enää resonoi heidän kanssaan samalla tavalla.

Uudenvuodenlupaukset perustuvat tavallisesti älyllisiin 3D-käsityksiin siitä, miten ollaan hyvä tai terve ihminen. Nämä asiat esittävät edelleen osaansa maan päällä ihmismuodossa, mutta niillä jotka elävät syvemmällä totuus- ja tiedostamistasolla, muutos virtaa sisältä, eikä suosituista käsityksistä. Jotain ihmistä saatetaan opastaa syömään kevyemmin tai liikkumaan enemmän, mutta päätös tämän tekemiseen tulee intuitiivisesta opastuksesta siihen liittyen, mikä on sopivaa hänelle henkilökohtaisesti, eikä se ole jonkin ”asiantuntijan” sokeaa seuraamista.

Tutut elinikäiset toiminnat, ystävät, ruuat, suhteet, musiikki, ajanviete, harrastukset jne. eivät enää resonoi samalla tavalla kuin ennen, mikä voi olla hämmentävää niille, jotka ovat tietämättömiä energeettisen ylösnousemusprosessin tapahtumisesta. Monet pyrkivät saamaan takaisin sen, mitä oli, ja yrittävät turhaan herättää henkiin jotain tuttua toimintaa tai suhdetta, joka on loppu.

Älkää koskaan yrittäkö pitää kiinni jostain entisestä tietoisuustilasta, jota pidätte onnellisempana tai parempana. Nähkää sen ohimeneminen valmistumisena. Monet rakkaat ja tutut toiminnat tai suhteet eivät itse asiassa häviä, vaan ovat pelkästään ilmentymässä uudelle ja korkeammalle tasolle. Työpaikan menettäminen voi hyvinkin olla tarpeellinen edeltäjä uuden ja paremman työpaikan paljastumiselle – sellaisen joka resonoi paremmin energianne kanssa.

Niillä jotka haluavat välttämättä yrittää jonkin sellaisen elämänosan uudelleenluomista, joka on ilmiselvästi loppu, on vain turhautumista ja kärsimystä, koska jos sitä energiaa joka muodosti sen alun alkaen, ei enää ole, ei ole mitään, mistä se voi muodostua. Kun henkilökohtaisesta energiasta tulee kevyempää ja kirkkaampaa, paljon siitä mikä on saattanut palvella hyvin aiemmassa tietoisuustilassa, ei enää ole linjassa uuden ja korkeamman tietoisuustilan kanssa. Kun jokin tuntuu oikealta, toimii oikein ja virtaa oikein, on aina energiaharmonia yksilön energiakentän, tietoisuuden kanssa.

Kaikki kehittyvät, tietävät he sen tai eivät. Henkistä kehittymistä voi viivyttää, mutta ei koskaan lopettaa, koska todellinen ITSE on ja tulee ikuisesti olemaan todellisuus, joka vain odottaa tunnistamista. On paljon helpompaa alkaa harmonisoitua todellisuuden kanssa, kun on herännyt siihen, kuin yrittää jatkaa menneisyyden hyvän ja huonon uudelleenluomista.

Ihmismieli ilman pääsyä jumalaiseen tietoisuuteen (joka esitetään raamatussa puun oksana, joka leikataan irti ja kuihtuu) on rajoittunut siihen, mitä se jo tietää tai mitä leijuu kollektiivissa. Kun sallitte itsenne laajentua ja avautua joka tilanteessa uusille ja korkeammille tavoille tulkita elämää, kylvätte kollektiivitietoisuuteen totuutta. Koska on vain yksi tietoisuus, tämä sallii ihmismielen päästä käsiksi siihen.

Kollektiiviin kylväminen on tehokasta ja äärimmäisen tärkeää valotyötä. Te jotka luette, jotka ymmärrätte ja elätte syvimmät totuudet, olette ylösnousemusprosessin kärki ja viitoitatte tietä niille, jotka seuraavat, vaikka teistä tuntuisi siltä, että te ette tee mitään. Seuraavilla sukupolvilla ei ole yhtä vaikeaa, kuin teillä oli, koska on suurempi pääsy siihen totuuteen, jonka te laitoitte kollektiiviin, ja sen suurempi hyväksyntä.

Asioista voi tulla harmonisempia vain, kun kollektiivinen ja henkilökohtainen tietoisuustila avautuu korkeamman ulottuvuuden energialle, koska tietoisuus on se ydin, josta kaikki asiat muodostetaan. Muistakaa aina, että tietoisuus on muodon ydin ja se ilmaisee sitä ehdollistumista, jota siinä on. Ei ole ilmaisematonta tietoisuutta.

On aika hyväksyä täysin todellinen luontonne, rakkaat ystävät. Muuten totuudet jotka yrittävät kehittyä tietoisuudessanne, jäävät pelkästään älylliseksi tiedoksi. On usein paljon helpompaa jatkaa elämistä sen kera, mikä on tuttua, ja ajatella itsenne edelleen vain ihmisolentona, joka on altis kaikille niille ongelmille ja ratkaisuille, joita on kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmässä. Älyllinen tieto ei pysty yksin ilmentämään, koska se ei sisällä ilmentämisen ydintä – tietoisuutta.

Aloittelevat totuuden opiskelijat lannistuvat usein, kun ne henkiset todellisuudet joista he lukevat, joita he opiskelevat tai näkevät toisten kokevan, eivät tapahdu heille. He uskovat tekevänsä jotain väärin tai etteivät ole arvokkaita. He eivät vielä ymmärrä, että älyllinen tieto jostain totuudesta on pelkästään ensimmäinen askel tietoisuuden saavuttamisessa siitä, jolloin se voi ilmentyä ulospäin. Tietoisuus on kaiken muodon ydin.

Tänä päivänä monet löytävät itsensä risteyksestä: ”Pitäisikö minun todella luottaa siihen, mitä olen oppinut, ja yrittää elää tietämäni totuus, vai pitäisikö minun jatkaa sen tekemistä, mikä näyttää toimivan ja on täydellisen hyväksyttävää ystävilleni ja perheelleni, vaikkakin joskus tuskallista?”

Heränneenä ihmisenä eläminen ei merkitse, että te ette koskaan hyödynnä käytettävissä olevia ihmisresursseja tai nauti tavallisista toimista, harrastuksista, ystävyyssuhteista jne. Se merkitsee, että hiljainen, salainen tietoisuus ykseydestä Lähteen kanssa on aina läsnä, kun teette niitä. Elämän maan päällä ei ollut koskaan tarkoitus olla kärsimistä, tuskaa ja kamppailua. Nuo asiat luotiin, kun ihmiskunnan tietoisuus vajosi aina vain syvemmälle kaksinaisuus- ja erillisyysuskomuksiin.

Perheessä tulee usein erimielisyyttä, kun yksi perheenjäsen kehittyy ja alkaa ajatella ja uskoa eri tavalla kuin muut. Osallisuus johonkin ryhmäuskomusjärjestelmään, kuten uskonto, armeija jne., synnyttää turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yleinen myytti perheestä on, että kaikki ovat tai kaikkien täytyy olla samaa tietoisuustilaa, jotta perhe voi olla ”hyvä”.

Monet uskovat edelleen, että verisiteet ohittavat kaiken muun ja jos yksi perheenjäsen uskoo eri tavalla kuin muut, hän on väärässä. Muut perheessä alkavat rakastavasti tai vähemmän rakastavasti pitää häntä perheen mustana lampaana. Se myytti, että veriside on tärkein ihmisten välillä, on edelleen huomattava monissa kulttuurillisissa ja uskonnollisissa ryhmissä.

Energiavärähtely muodostaa yhteyden ihmisten välille. Älkää koskaan unohtako, että olette tietoisuus, joka käyttää fyysistä kehoa – ette keho, jonka lähellä leijuu pieni tietoisuuslaatikko. Ne jotka värähtelevät samanlaisella taajuudella, tuntuvat tutuilta teistä, vaikka olisitte vasta tavanneet heidät. Energiaharmonia muodostaa yksilön todellisen perheen, jossa on yhteyttä, rauhaa ja vapauttaa.

Ihmisperheitä on muodostettu ennen syntymää monista syistä. Usein on tarve ratkaista jokin vanha karmakysymys yhden tai useamman jäsenen kanssa. Joskus perhe on pelkästään ryhmä, joka on tullut tutuksi elämien kuluessa, ja heillä on mukavaa toistensa kanssa. Jotkut päättävät olla perhe voidakseen oppia toisilta jäseniltä, jotka ovat kehittyneempiä. On perheryhmiä, jotka ovat monien elämien aikana työskennelleet tiiminä oikeustieteen, lääketieteen, koulutuksen, musiikin jne. parissa ja haluavat jatkaa työskentelyä ryhmänä.

Usein henkilö päättää inkarnoitua perheeseen, joka kantaa tiettyä negatiivista energiaa (hyväksikäyttö, ylitiukka uskonnollisuus, alkoholismi, rikollinen käyttäytyminen), jota hän kantaa edelleen itse, ja hän tuntee henkistä valmiutta puhdistaa sen tässä elämässä. Hän inkarnoituu tähän perhedynamiikkaan, joka aktivoi sen vanhan energian, jonka hän toivoo puhdistavansa. Tavallisesti seuraa vaikea ja usein pitkä jakso, mutta lopulta hän pystyy nousemaan tuon ongelman yläpuolelle ja puhdistamaan vanhan ohjelmoinnin kerta kaikkiaan. Monet päättävät tässä kohtaa auttaa toisia, jotka kamppailevat saman ongelman kanssa.

Hyvänä perheenjäsenenä oleminen ei koskaan merkitse, että teidän täytyy suostua toisen jäsenen uskomusjärjestelmään. Se merkitsee sen muistamista, että valitsitte perheenne jostain syystä uskoen, että se antaisi sen, mitä tarvitsitte oppiaksenne ja kehittyäksenne jollain tavalla. Olkaa aina uskollinen itsellenne, sillä se on voimaantumista. Puhukaa totuutta niille, joilla on kuulevat korvat, mutta pysykää tuomitsematta hiljaa niiden lähellä, jotka pilkkaisivat ja hyökkäisivät.

Henkisen kasvun alkuvaiheissa on aina houkutusta syyllisyyteen ja masennukseen, kun löytää itsensä epäsynkronista ympärillä olevien ihmisten mielipiteiden kanssa. Itsenne epäilemisen sijasta muistakaa, että kaikki ovat eri paikassa henkisessä kasvussaan, myös te. Älkää koskaan salliko jonkun toisen uskomusten aiheuttaa itsellenne pelkoa ja epäilyä pelkästään siksi, että hän saattaa olla jokin auktoriteettihahmo tai ”asiantuntija”.

Monet uskovat, että heitä testataan, kun asioista tulee vaikeita, mutta tietäkää, että ketään ihmistä ei milloinkaan työnnetä oman kapasiteettinsa yli oppimaan ja kasvamaan kokemuksista. Sallikaa prosessi ja luottakaa, että korkeampi itse vetää rakastavasti teille sen, mitä tarvitsette voidaksenne kasvaa seuraavalle tietoisuustasollenne.

Luottakaa, että oman jumalaisen ITSENNE todellisuus tietää, mitä tarvitsette, missä teidän täytyy olla, milloin ja miten se saadaan aikaan. Sitten kun on päätetty herätä ja kehittyä, te ette enää pyöritä show’ta.

Päästäkää irti suunnittelusta, juonittelusta ja kaavailusta, jonka olette oppineet ja johon olette tottuneet. Lakatkaa kamppailemasta saadaksenne asiat sujumaan niin, kuin luulette, että niiden pitää sujua maailman standardien mukaisesti.

Luottakaa, että olette Lähde, Jumala, jumalainen tietoisuus ilmaisumuodossa, ja siksi ruumiillistatte kaiken, mitä SE on. Sallikaa TODELLISUUDEN elää elämäänsä teinä.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

———–

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien ”suodatintesi” läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja – suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

 

http://luxonia.com/viestit/78-marilyn-raffaele/7909-29122019-viesti-arctutuslaiselta-ryhmaeltae