TEISTÄ ON TULLUT UNIVERSAALI HYBRIDI

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
30.12.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Monet teistä odottavat, että teille kasvaa siivet tai tapahtuu jotain vastaavaa fyysisesti osoittamaan, että olette valittu. Te olette, mutta niin ovat kaikki Maassa, sillä tämä on ryhmäprojekti, joka on ollut käynnissä useampia vuosia, kuin te tai kukaan ihminen pystyy laskemaan.

Maa on kokeilu, joka on kypsynyt tullakseen universumien jäseneksi. Kokeilu joka aloitettiin ennen Maan muodostamista. Hypoteesi oli, että jos luotaisiin kaunis ja vehmas ympäristö, siinä asuvat eläisivät rauhassa ja harmoniassa.

Vaikka ympäri universumeita on muita asutettuja ympäristöjä, mikään niistä ei sisällä Maan moniväristä kauneutta. Muut universaalit ympäristöt korostavat oppimista tai kokemuksia eri tunne- tai fyysisten ominaisuuksien kera, mutta mikään ei yhdistä kaikkia, mikä oli maakonsepti.

Formaatti formaatin jälkeen testattiin ja kumottiin, kun erilaiset universaalit olennot asuivat maan päällä ja keskittyivät tähän tai tuohon ominaisuuteen. Vasta kun pelko tuli Maahan, tämä kokeilu juurtui viimeinkin, sillä pelko oli yhdistävä ominaisuus, joka sopi eri maalajeille.

Niin se on, että ne jotka kietoutuivat pelkoon Maassa tai aiemmalla planeetalla, päättivät, että seuraava formaatti olisi siirtyminen pelosta rakkauteen. Ja jos tuo kokeilu onnistuisi, Maasta tulisi osa universaalia perhettä. Niin se oli.

Tämä lyhyt historia on tärkeä, koska monet teistä epäilevät sitä, että olette siirtymässä pelosta iloon ja rakkauteen. Jos se ei olisi totta, Maa ja sen asukkaat eivät olisi universaaleja olentoja. Mutta tietysti tällainen toteamus merkitsee teille hyvin vähän, sillä teillä ei ole mitään fyysistä todistetta, että Maan kokeilu onnistui. Nimittäin medianne näyttää raportoivan vastakkaista: Maata tuhotaan ja ihmiskunta on siirtymässä äärimmäisen raskaaseen jaksoon.

Sellainen oli totta kuukausia sitten, muttei enää. Nimittäin ette voi tuntea sitä, että ne jotka eivät ole kameran edessä, siirtyvät tai ovat siirtyneet pelosta rakkauteen. Että ne jotka ovat hiljaa fyysisesti, eivät ole hiljaa olemuksessaan. He janoavat rakkautta sen kaikissa muodoissa, aivan kuten te.

Te ja muut muututte sisältä käsin. Olette tienneet sen jonkin aikaa. Erona on, että rakkauden tarve laajenee kauas yli odotustenne tai tietonne. Totta, ne joilla on kovin ääni, ovat vihaisia, pelokkaita ja ilkeitä. Mutta ne joilla on pehmeä ääni, ovat nyt enemmistö, mikä on merkki Maan astumisesta universaaliin perheeseen.

Kenties se ei tunnu kovin tärkeältä teistä, koska tarkkailette pelkoa, joka näyttää leviävän ympäri Maata. Mutta tuo rakkauden pehmeä ääni on paljon voimakkaampi kuin mikään pelko. Maakokeilu onnistui.

Niin se oli, että Maahan suunniteltiin ja uudelleensuunniteltiin eri lajeja ja humanoideja, ja ne vain tuhottiin ja aloitettiin taas alusta. Maa oli melkein kuin saviesine, ja se poltettiin vasta hiljattain. Te olette lopullinen kappale tässä äärimmäisen herkässä ja pitkäaikaisessa kauneus- ja rakkauskokeilussa.

Teidän Maanne pelastuu. Totta, ei välttämättä samojen luontokappaleiden tai saman pinnanmuodostuksen kera, mutta sellaisena joka ilmaisee rakkautta ja iloa. Ja humanoidit eivät ole enää humanoideja, vaan universaaleja hybridiolentoja, joilla on monia ihmisominaisuuksia.

Tähän saakka kielsitte universaalit ominaisuutenne, jotta voitte saada täyden ihmiskokemuksen. Sellainen ei ole enää välttämätöntä tai edes tarkoituksenmukaista. Niin se on, että teillä alkaa olla uusia taitoja ja kiinnostuksia, jos ei jo ole. Ja toivotatte nuo taidot tervetulleeksi sen sijaan, että kiellätte ne tai pelkäätte niitä, mikä oli totta ennen, kuin olitte vain Maata ettekä universumeja. Nimittäin aivan kuten teille oli Maassa sopimatonta aloittaa seksielämä 10-vuotiaana, tähän saakka oli sopimatonta esitellä tai tunnustaa universaali olemuksenne.

Olette uusi maaolento, mutta ette uusi universaali olento. Nimittäin rohkeutenne olla on todellakin sallinut teidän yhdistää universaali olemuksenne rajoittuneeseen maaolemukseenne. Ja sen tekemällä muutatte Maata ja universumeita. Onnistunut kokeilu, jota on ennustettu ympäri universumeja. Nimittäin olette nyt täydellinen olento universaalilla tasolla, hyvin samaan tapaan kuin universaaleissa kokemuksissanne useimmissa muissa ympäristöissä.

Ette kasvata siipiä, ettekä laita häkkiin niitä, jotka eivät ilmaise rakkautta niin, kuin te koette sen. Sen sijaan olette pelkästään ensimmäisiä, jotka tunnustavat todellisen universaalin olemuksensa Maassa ollessaan – tuolla kauniilla kokeiluplaneetalla, joka on muuttanut muotoaan universaaliksi entiteetiksi, teidän vuoksenne.

Olette maaenkeli. Mutta teillä ei ole mitään niitä varusteita, joita pelkomaa loi rajoittamaan niitä, jotka kulkivat rakkaudessa. Nimittäin jos 3D:ssä jollain ei ollut siipiä, hän ei ollut täydellinen (muiden ihmisten määrittelemänä) eikä hohtanut, hän oli pelkästään ihminen. Halventava termi niille, jotka halusivat kokea pelkoa.

Kun kehitytte pidemmälle, ymmärrätte, ettei ole mitään yhtä fyysistä merkkiä tai tekoa, joka määrittelee maaenkelin. Pelkästään koko ilossanne oleminen on tuo merkki. Ei siipiä, ei valkoista mekkoa, ei haloa – vain ilo sen tietämisestä, että autoitte kokeilun muuttamisessa pelosta rakkauteen rohkeutenne ja sinnikkyytenne avulla.

Olette lopultakin vapaa olemaan ”sinä” kokonaisuudessaan tässä kauneuden ja rakkauden paikassa. Ei siksi, että olette erilainen kuin kukaan muu ihminen, vaan koska uskalsitte olla ensimmäisiä. Niin se on, että tällä maasadulla on äärimmäisen onnellinen loppu, jonka loitte te ja kaikki, jotka uskalsivat olla, huolimatta toisten yrityksistä palauttaa teidät pelkoon. Niin olkoon. Aamen.

———–

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien ”suodatintesi” läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja – suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

 

http://luxonia.com/viestit/59-brenda-hoffman/7914-30122019-teistae-on-tullut-universaali-hybridi