Avaruus,Yleinen

Osa Palloliittoumasta tulee seuraavasta universumista?

24.02.2016, Katri Laitila

https://kosminenvalo.wordpress.com/

***

Aurinkokuntaamme on ilmestynyt viime vuosien aikana uusi ”avaruusolentojen” ryhmä, jonka voima ylittää kaikkien aikaisempien ryhmien voiman. Salaisissa avaruusohjelmissa tätä ryhmää kutsutaan Palloliittoumaksi tai Pallo-olentoliittoumaksi (Sphere Alliance tai Sphere Being Alliance). Ryhmä ei itse ole antanut mitään nimeä.

val01Corey Gooden mukaan Palloliittouma koostuu viidestä eri olentoryhmästä tullen tiheyksistä 6–9. Liittoumaan kuuluvat siniset lintuolennot tulevat kuudennesta tiheydestä, ja todennäköisesti myös kullan väriset, kolmionmuotoisen pään omaavat olennot tulevat samasta tiheydestä. Jättiläismäiset pallot, jotka loivat suojaavan ja tasapainottavan verkon koko Aurinkokuntaan, tulevat kaikkein korkeimmista tiheyksistä. Samat pallot ovat myös vierailleet pienemmässä koossa ottamassa yhteyttä lukemattomiin ihmisiin. Ne voivat ottaa minkä tahansa koon äärimmäisen pienestä valtavan suureen.

Corey puhuu tiheyksistä samaan tapaan kuin Ra. Keitä siis ovat 8 – 9 tiheyden olennot? Miten Coreyn antama informaatio sopii yhteen Yhden laissa esitetyn tiedon kanssa? Tarkastellaan ensin, mikä on tiheys.

 

 Tiheys on matemaattinen termi

 Ra puhuu useimmiten tiheyksistä ulottuvuuksien sijaan. Ulottuvuus on puhekielinen ilmaus, tiheys matemaattinen tai tieteellinen.

16.51  Kysyjä: Voisitko määritellä sanan tiheys kuten me olemme sitä käyttäneet, jotta saisimme vähän laajemman idean tämän termin käsitteestä sinun käyttämänäsi?

Ra: Termi tiheys on matemaattinen, kuten te sitä kutsuisitte. Lähin vertaus on musiikki, jonka mukaan teidän läntisen asteikon seitsemän sävelen jälkeen kahdeksas sävel aloittaa uuden oktaavin. Teidän suuressa olemassaolon oktaavissa, jonka jaamme kanssanne, on seitsemän oktaavia tai tiheyttä. Jokaisessa tiheydessä on seitsemän alitiheyttä. Jokaisessa alitiheydessä seitsemän alialitiheyttä ja niin edelleen äärettömästi.

Ran käyttämä termi ”tiheys” on siis matemaattinen, ja lähin vertauskuva löytyy musiikista. Länsimainen musiikki perustuu yleensä diatoniseen asteikkoon, johon sisältyy seitsemän säveltä: do, re, mi, fa, so, la ja ti lueteltuna matalimmasta korkeimpaan. Seitsemän sävelen jälkeen kahdeksas aloittaa uuden oktaavin. Diatoninen asteikko on monien soittimien pohjana, ja esimerkiksi pianossa on seitsemän oktaavia (seitsemän kertaa seitsemän). Yksi oktaavi voidaan soittaa painamalla järjestyksessä pianon seitsemää vierekkäistä valkoista kosketinta.

val02Oktaavi voidaan jakaa myös kahteentoista säveleen, ja tätä asteikkoa kutsutaan musiikissa kromaattiseksi. Kromaattinen asteikko etenee puolisävelin, ja pianolla se voidaan demonstroida painamalla sarjajärjestyksessä sekä valkoisia että mustia koskettimia (seitsemän valkoista ja viisi mustaa kosketinta). Toiset kanavoijat jakavat luomisen kahteentoista ”ulottuvuuteen”, jolloin kolmastoista aloittaa uuden oktaavin. Tämä ei ole mitenkään virheellinen tapa.

Ei ole suurta merkitystä, kuinka hienojakoisiin osiin olemassaolon ympyrä tai oktaavi jaetaan, kunhan jakaminen tapahtuu harmonian peruslakien mukaan. Oktaavi on avainkäsite jakamisen ymmärtämisessä.

 

Oktaaveja on ääretön määrä

Oktaaveja on äärettömästi, ja eteneminen universumista toiseen tapahtuu oktaavin menetelmää käyttäen. Universumi sulautuu säännöllisin väliajoin täydellisesti yhteen, jonka jälkeen alkaa uusi universumi (ks. artikkeli luomisesta)

78.15 Ra: Oktaavin tavat ovat ilman aikaa; tarkoittaen, että jokaisessa luomisessa on seitsemän tiheyttä äärettömästi.

82.5 Kysyjä: Onko Ralla mitään tietoa edellisten oktaavien määrästä, ja jos on, kuinka monta?

Ra: Tietääksemme olemme äärettömässä luomisessa. Ei ole lukumäärää.

28.16  Kysyjä: Sanotko, että on ääretön määrä yhdestä kahdeksaan etenevien tiheyksien oktaaveja?

Ra: Emme voi puhua vankalla tiedolla kaikista luomisista. Me tiedämme vain, että ne ovat äärettömiä. Oletamme äärettömän määrän oktaaveja.

 Kuitenkin, opettajamme ovat tehneet meihin vaikutuksen, että on mysteeriin verhottu luomisen ykseys, jossa kaikki tietoisuus säännöllisesti sulautuu yhteen ja alkaa uudelleen. Siten voimme vain sanoa olettavamme äärettömän etenemisen, vaikkakin me ymmärrämme sen olevan syklistä luonteeltaan ja mysteeriin verhottua, kuten olemme sanoneet.

Kun rajallinen mieli yrittää kietoutua äärettömyyden käsitteen ympärille, se ei saa siitä millään otetta. Mieli voi lähteä kuvittelemaan miljoonia, miljardeja, biljoonia tai triljoonia vuosia ja universumeja jokaiseen suuntaan, ja siltikin se puuhastelee vain äärellisyyden kanssa. Mieli on aina kiinnittynyt johonkin alku- tai loppupisteeseen, josta käsin se tarkastelee ilmiömaailmaa.

val03

Mitä Ra tietää muista oktaaveista?

Ra kertoo tietävänsä yhtä vähän sekä edellisestä universumista että seuraavasta eli tulevasta universumista. Hänellä on kokemusperäistä tietoa vain tästä oktaavista, kuten kaikilla muilla tämän universumin tietoisuuden evoluutiota kokevilla olennoilla. Kaikki tieto muista luomakunnista on annettu Ralle niiden olentojen toimesta, jotka ovat tulleet vierailemaan toisista luomisista.

81.18 Kysyjä: Miksi Ralla ei ole mitään tietoa siitä, mikä oli ennen tämän oktaavin alkua?

Ra: Verratkaamme oktaaveja saariin. Voi olla, että saarten asukkaat eivät ole yksin planetaarisella pallolla, mutta jos valtamerikelpoista alusta, jolla selviydytään, ei ole keksitty, todellinen tieto toisista saarista on mahdollista vain, jos entiteetti tulee saarelaisten joukkoon ja sanoo: ”Olen muualta.” Tämä on karkea vertaus. Kuitenkin, meillä on tämänkaltaista todistusaineistoa sekä edellisestä luomisesta että tulevasta luomisesta, kuten me avaruus/ajan ja aika/avaruuden virrassa katsomme näitä näennäisesti ei-yhtäaikaisia tapahtumia.

Jokainen äärettömyyden virrassa tanssiva luomakunta on erilainen. Tämä luominen poikkeaa Ran saamien tietojen mukaan edellisestä universumista olennaisimmalta piirteeltään siten, että edellisessä universumissa ei ollut unohduksen verhoa. Tällöin ei myöskään ollut polkujen polariteettia.

val04Ra pyrkinee vertauksellaan valtamerikelpoisuudesta osoittamaan, että yhdestä luomisesta ei ole mahdollista siirtyä toiseen ennen kuin olento on pystynyt viemään omassa universumissaan, ”omalla saarellaan”, kehityksensä loppuun asti. Tällainen täydellistynyt olento, joka on paradoksaalisesti välillä sulautunut täydellisesti ykseyteen identiteettinsä kadottaen, pystyy ylittämään ”tietoisuuden valtameren”, koska ei ole enää millään tavalla sidottu saareen tai sen karmaan.

 

Sadonkorjaajien korkein ryhmä tulee seuraavasta oktaavista

Tällä hetkellä Maa-planeetalla on ollut jo jonkin aikaa käynnissä sielujen sadonkorjuu, joka tullaan viemään loppuun tarkan valvonnan alaisuudessa. Ran mukaan prosessia valvotaan kolmelta eri tasolta, joista etenkin kolmas on varsin mielenkiintoinen:

51.1 Kysyjä: Pohdin, onko sadonkorjuussa valvontaa, ja jos on, miksi tämä valvonta on tarpeen ja kuinka se toimii, sillä entiteetin sadonkorjattavuuden määrää violetti säde? Onko entiteettien tarpeen valvoa sadonkorjuuta vai onko se automaattinen?

Ra: Sadonkorjuun aikaan on aina sadonkorjaajia. Hedelmä muodostuu tavallaan, mutta hieman valvontaa tarvitaan varmistamaan, että tämä palkkio asettuu, kuten sen pitääkin, ilman mustelmia tai ruhjeita.

Sadonkorjuuta valvotaan kolmelta tasolta. Ensimmäinen taso on planetaarinen, jota voidaan kutsua enkeliseksi. Tämän tyyppinen valvoja sisältää mieli/keho/henki-totaliteetin tai entiteetin Korkeamman minän ja ne sisäisten tasojen entiteetit, jotka ovat tunteneet vetoa tätä entiteettiä kohtaan sen sisäisen etsinnän kautta.

Toinen luokka tätä prosessia vartioivista ovat ne Konfederaatiosta, joilla on kunnia/velvollisuus seistä valo/rakkauden askelmien reunojen pienissä kohdissa, jotta sadonkorjattavat entiteetit, olivatpa he kuinka tahansa hämmentyneitä tai kykenemättömiä saamaan kontaktia Korkeampaan minäänsä, eivät putoa mistään muusta syystä kuin valon voimasta. Nämä Konfederaation entiteetit ottavat kiinni ne, jotka kompuroivat, ja asettavat heidät paikoilleen, jotta he voivat jatkaa valoon.

Kolmas ryhmä valvomassa tätä prosessia on se ryhmä, jota te kutsutte Valvojiksi (Guardians). Tämä ryhmä tulee oktaavin omaamme ylempää ja palvelee tällä tavoin valontuojina. Nämä Valvojat säätelevät valo/rakkauden täsmällisiä säteilyjä äärimmäisen tarkalla erottamisen kylvämisellä, jotta jokaisen entiteetin tarkka valo/rakkauden värähtely voidaan varmistaa.

Siten sadonkorjuu on automaattinen siinä, että sadonkorjattavat reagoivat sen mukaan, mikä on muuttamatonta sadonkorjuun aikana. Se on violetin säteen säteily. Kuitenkin, nämä auttajat ovat ympärillä varmistamassa asianmukaisen sadonkorjuun, jotta jokaisella entiteetillä on täydellisin mahdollisuus ilmaista violetin säteen itseyttään. 

Toisin sanoen kolmas ryhmä, Valvojat (Guardians), tulee valontuojina seuraavasta universumista säätelemään valon määrää äärimmäisellä tarkkuudella, jotta jokainen sadonkorjattava olento päätyy oikealle tasolleen.

val05Ra kertoo hieman lisää valontuojista muissa sessioissa:

 52.12 Kysyjä: Mainitessasi edellisessä sessiossa sadonkorjuun mainitsit valontuojat oktaavista. Ymmärränkö oikein, että ne, jotka tarjoavat valoa valmistumisen porrastukseen, ovat oktaavia korkeammalla sitä, mitä me koemme? Voisitko kertoa enemmän näistä valontuojista, keitä he ovat ja niin edelleen?

Ra: Tämä oktaavitiheys, josta me olemme puhuneet, on sekä alfa että omega, äärettömien universumien henkinen massa tulemassa jälleen kerran yhdeksi keskusauringoksi tai Luojaksi. Sitten syntyy uusi universumi, uusi äärettömyys, uusi Logos, joka sisällyttää kaiken, mitä Luoja on kokenut Itsestään. Tässä uudessa oktaavissa on myös niitä, jotka vaeltavat.  Tiedämme oktaavin rajan toiselta puolen hyvin vähän muuta, kuin että nämä olennot tulevat auttamaan meidän oktaaviamme sen Logokseksi täydellistymisessä.

54.10  Kysyjä: Siten oletan, että Luoja Sen Itsensä tuntemisen tavan älykkäässä arviossa, loi käsitteen seitsemän tuntemisen alueesta. Pitääkö tämä paikkansa?

Ra: Tämä on osittain oikein. Logos luo valon. Tämän valon luonne siten luo luomisessa kokemuksen katalyyttisten ja energisten tasojen luonteen. Se on, että korkein kaikista kunnioista/velvollisuuksista, joka annetaan seuraavasta oktaavista tuleville, on valon valvonta sen manifestaatioissa syklienne kokemusperäisinä aikoina.

 

Palloliittouma kehottaa tutustumaan Yhden lakiin

Corey on kertonut, että häntä on kehotettu lukemaan Yhden laki -kirjat jopa Palloliittouman taholta:

Corey: Koska Palloliittouma on henkilökohtaisesti pyytänyt minua lukemaan Yhden lain, tämä on hyvin mielenkiintoinen korrelaatio. David (Wilcock) sanoi sen olevan ”pelinmuuttaja”, joka sitoo yhteen monia tarinan osia.

Corey on ollut niin kiireinen, että tähän mennessä hän ei ole ehtinyt lukea Yhden lakia. Palloliittouma tuskin olisi kehottanut häntä tutustumaan materiaaliin, jos se ei oleellisesti auttaisi ymmärtämään hänelle annettua informaatiota tai ei olisi sen kanssa yhteensopivaa.

Corey puhumassa Consciousness Life Expossa 19.2.2016

Corey puhumassa Consciousness Life Expossa 19.2.2016

Toinen asia, joka Coreylle kerrottiin henkilökohtaisesti, oli kehotus alkaa yhteistyöhön David Wilcockin kanssa. David on omassa tutkimustyössään yhdistänyt Yhden lain ja tieteen uudet paradigmat, mikä auttaa ymmärtämään Aurinkokunnan muutosprosessia sekä tieteen että hengen näkökulmasta. Henki ja tiede ovat yksi ja sama asia.

 

Palloliittoumassa sadonkorjaajia myös seuraavasta oktaavista?

Jos tarkastelee Coreyn kertomusta pallojen tarkoituksesta, se sopii hyvin yhteen Ran antaman informaation kanssa valontuojista, jotka tulevat seuraavasta oktaavista. Kahdeksas ja yhdeksäs tiheys kuuluvat seuraavaan oktaaviin, seuraavaan universumiin.

val10Valontuojien kunniallinen tehtävä on Ran mukaan säädellä äärimmäisen tarkasti valon manifestaatioita sadonkorjuunprosessissa. Coreyn mukaan jättiläismäisten pallojen tehtävä on säädellä Aurinkokuntaan tulevaa energiaa, joka iskeytyy tsunameina Aurinkoon ja planeettoihin. Positiiviset ihmiset muuttuvat positiivisemmiksi ja negatiiviset negatiivisemmiksi.

Paikallinen Luoja, Logos eli Aurinko ottaa jatkuvasti vastaan korkeamman taajuuden energiaa, ja ilman palloja suuri mullistus olisi todennäköisesti jo tapahtunut. Pallot siten myös antavat ihmiskunnalle lisää aikaa muutokseen, jotta sadonkorjuussa saavutetaan maksimaalinen tulos. Jokainen entiteetti asettuu täsmälleen omalle kehitystasolleen. Osa valitsee valon, muutamat pimeyden ja osa päättää kerrata 3d-syklin.

 

Valvojien paluuta on odotettu

Lukuisat eri ryhmät ovat tunnistaneet Palloliittouman muinaisiksi Valvojiksi, jotka ovat palanneet. Maan sisäiset sivilisaatiot, jotka ovat ohjailleet ihmiskunnan kehitystä, ovat odottaneet Valvojien paluuta tuhansia ja jopa miljoonia vuosia, ja nyt he ovat tunnistaneet uudet tulijat Valvojaroduksi, mikä ilmeni Coreyn raporteista, joissa hän valotti matkaansa Maan sisäosiin.

val07Koko viimeaikeinen kehitys viittaa siihen suuntaan, että ihmiskunnan sadonkorjuuprosessissa on siirrytty uuteen vaiheeseen. Eritasoilta tulevat valvojat ottavat yhä enemmän kontaktia ja auttavat eteenpäin sellaisia projekteja, jotka ovat yhteneviä 4d-maailman värähtelyn kanssa. Samaan aikaan negatiiviselle puolelle tulee kiire saattaa omat suunnitelmansa täytäntöön, joten väliaikaisesti konfliktien määrä lisääntyy.

Tasapuolisuuden ja vapaan tahdon mukaisesti Valvojat eivät voi äärettömällä mahdillaan sipaista negatiivista polariteettia maailmasta pois yhdellä pyyhkäisyllä, vaan se tehtävä jää ihmiskunnalle itselleen. Nyt testataan, kuinka paljon ihmiset haluavat uutta maailmaa ja kuinka paljon he ovat valmiita työskentelemään sen puolesta. Tälle projektille on saatavilla korkeimmalta tasolta tuleva tuki, mikä puuttuu negatiiviselta puolelta.

——

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Maailmankaikkeuden synty ja luomisen eteneminen


Kommentointi on suljettu.