Kanavoidut viestit

Neuvosto: TARKOITUS & NÄKEMÄNNE NEGATIIVISUUS

10.02.2019, Katri Laitila

TARKOITUS

Neuvostoa kanavoinut Ron Head (www.ronahead.com)
3.2.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Huomaamme, että meidän täytyy taas kerran puhua tarkoituksesta. Olette kysyneet tältä Neuvostolta ja monilta muilta kanavilta uudestaan ja uudestaan: ”Miten löydän tarkoitukseni?” ”Mikä on meidän tai minun tarkoitukseni?” ”Mitä minun pitäisi tehdä?” Meille esitettyjen kysymysten listalla on yli tusina sellaista, joissa kysytään tätä tavalla tai toisella. Puhumme siitä nyt, taas kerran, ja kenties ymmärrätte, että ongelmana ovat ennakkokäsityksenne sitä, mikä hyväksyttävä tarkoitus voi olla.

Tätä lukee eräs äiti, joka on uupunut kolmen lapsen hoitamisesta. Hän tekee enimmäkseen arvostamatonta työtä erittäin hyvin. Hän pitää heidät ruokittuna, vaatetettuna ja suojattuna ja käyttää heitä lääkärissä ja huvittaa heitä. Ja hän tekee tämän vähemmillä resursseilla, kuin hän haluasi. Hän lakkasi muutama vuosi sitten haluamasta paljoa itselleen. Hiljaisina hetkinä hän harmittelee, ettei hänellä ole aikaa omistautua todellisen tarkoituksensa löytämiseen elämässä.

Vaihtelevassa määrin tämä on erinomainen kuvaus kaikista niistä, jotka ”eivät löydä” tarkoitustaan. Kysymme teiltä tätä: tietääkö tuo äiti, ettei hän kasvata jotain merkittävää maailmanjohtajaa? Tietääkö hän, että yhdestä lapsesta saattaa tulla tutkija, joka kehittää hoitomenetelmän useisiin tappaviin sairauksiin? Mitä jos yhden lapsen tyttärentyttärestä tulisi poikkeuksellinen opettaja?

Teille on yritetty vakuuttaa, mikä on tärkeää maailmassanne ja mikä ei. Ja sitten olette myös ”ostaneet” sen ajatuksen, että voitte olla ei-riittävä. Teidän nykymaailmassanne henkilöä voidaan pitää paljon arvoisena, jos hän osaa pelata jotain hyvin tai osaa näyttää hyvältä kameran edessä tai lukea miellyttävällä äänellä. He voivat ansaita suurta palkkaa ja asua kalliissa kodissa jne. Opettajien, parantajien, maanviljelijöiden jne. jotka hyödyttävät ympärillään olevia, odotetaan pyytävän vähän tai ei mitään siitä, mitä tekevät.

Mitä tämä sanoo siitä arvosta, joka annetaan tavalliselle, mutta hyvin eletylle elämälle? Miten se vaikuttaa ajatukseenne siitä, mikä tarkoituksenne ”pitäisi” olla?

Kaikki mistä olemme juuri puhuneet, on tulosta asioista, jotka teille on opetettu tai jotka olette oppineet havainnoimalla elämässänne. Kaiken määrittelivät muut ja te hyväksyitte sen. Oletteko koskaan kysyneet itseltänne, mitä TE haluatte tehdä elämässänne? Onko se liian itsekäs ajatus?

Elätte tuomiten itsenne vertaamalla itseänne muiden hyväksyttyihin ajatuksiin – muiden joista jotkut ovat olleet kauan jo kuolleena. Näettekö? Kerromme teille, mikä tarkoituksenne todellisuudessa on.

Kun näette jonkun, joka on hyvin näkyvä yhteiskunnassanne, tai jonkun joka on arvostamassanne ammatissa, tai jonkun joka on omistanut julkisen elämänsä yhteiskunnan hyödyttämiseen, ajattelette, että hän seuraa tarkoitustaan elämässä. Ja voi olla, että se mitä hän tekee, toteuttaa ennen inkarnoitumista tehtyä aikomusta.

Itse ammatti ei kuitenkaan ole merkki sinänsä. Jokaisen ihmisen tarkoitus planeetallanne on ja on aina ollut lisätä ja laajentaa tietoisuutta itsestään yksilönä ja ihmiskollektiivina. Korkeamman itsen tai jumalaisen itsen sekä yksilön oppaiden ja opettajien tarkoitus on tuoda tuon elämän aikana hänelle se, mitä tarvitaan eniten tuon tarkoituksen toteuttamiseen.

Jos tietoisuuden kasvua ja laajentumista palvelee parhaiten kokemus maanviljelijänä, niin yksilöstä tulee maanviljelijä. Mutta elämässä ei ole koskaan kyse ainoastaan yhdestä oppitunnista. Ja useimmiten elämässä ei ole kyse pelkästään oppimisesta. On myös mahdollista olla elämä, joka on periaatteessa lepojakso, palkkio. Mutta palkkiota tai rangaistusta ei sysätä kenellekään, koska jokin olento joka istuu jossain tuomitsemassa, teki sen päätöksen. Sielu itse päättää laajan konsultoinnin jälkeen, että sitä tarvitaan eniten.

Nyt yritätte käydä käsiksi tähän ajatukseen ja luultavimmin ette onnistu siinä. Teitä ei ole varustettu sellaisen olennon kyvyllä, informaatiolla eikä näkökulmalla, joka on elänyt lukemattomia elämiä ja jolla on kaikki tuo kokemus ja kaikki sen myötä tuleva ymmärrys. Kuitenkin te OLETTE juuri tuo olento todellisessa olemuksessanne.

Ja te kysytte ikuisesti: ”Miksi?” Ja me vastaamme ikuisesti: ”Koska sen olette valinneet.” Se aika on tulossa, jolloin evoluutionne sallii, että teillä on tuollainen tietämys. Te, ihmiskunta, olette päättäneet, että näin on, ja niin se sitten on.

Sitä odotellessa teitä palvelisi parhaiten luottaa, että sielunne tuo teille juuri sen, mitä tarvitsette, juuri silloin kun tarvitsette. Harva teistä on oppinut tämän. Ja se on ok. Kaikki on ok. Tekin alatte nähdä tämän.

Jos olemme selittäneet tarpeeksi hyvin, alatte ehkä nyt nähdä, että tarkoituksenne on se, mitä edessänne on tänään. Kuten kaikki muukin elämässänne, se muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Tämän päivän sähköasentaja oli nuorempana varma, että hän halusi olla lehmipoika. Sitten hän opiskeli taiteilijaksi. Hän ei melkein pysty kertomaan, mitä tapahtui tuomaan hänet siihen, missä hän on tänä päivänä. Mutta kummallista kyllä, hän nauttii todella maalaamisesta nyt, mutta hänen ei tarvitse olla täydellinen siinä. Nauttikaa täysillä siitä päivästä, jossa olette. Löytäkää joka päivä jotain, mistä olla kiitollinen. Kertokaa sielullenne. Luottakaa siihen. Ja kertokaa sille sekin.

Antakaa itsellenne kunnia olemisesta matkalla, joka on omistautunut etsimään totuutta siitä, kuka olette. Jos tämä ei olisi totta, ette olisi esittäneet niitä kysymyksiä, joita esititte, ettekä olisi luultavasti lukeneet tähän asti. Olette uskomattomia. Olette jumalaisia, upeita valo-olentoja. Muutatte maailmaa. Älkää vain olettako, että teidän täytyy tehdä se yksin.

———–

NÄKEMÄNNE NEGATIIVISUUS

Neuvostoa kanavoinut Ron Head (www.ronahead.com)
4.2.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Monet kysymyksenne koskevat sitä negatiivisuutta, jota näette ympärillänne. Olemme valinneet yhden noista kysymyksistä tähän, mutta aikomuksemme on puhua niistä kaikista.

”Jos maailmamme perustuu kaksinaisuuteen, miten pimeys ja negatiivisuus ovat riehuneet täällä niin valtoimenaan tuhansia ja tuhansia vuosia? Eikö maailmassa olisi pitänyt olla 50 % positiivisia olentoja ja 50 % negatiivisia olentoja?”

Ensin meidän täytyy huomauttaa, että nämä havainnot ovat tuomitsemista. Ja toiseksi sanomme, että näkökulmanne on suhteellinen. Yhteiskunnat jotka ovat ja ovat olleet alempaa värähtelyä, näkevät jakautumisen alemman ja korkeamman välille hyvin eri tavalla kuin te. Teidän täytyy vain ajatella sitä, että Roomassa monet ajattelivat roomalaisia pelejä positiivisessa valossa. Tänäkin päivänä jotkut pitävät kivittämistä sopivana rangaistuksena, kun taas korkeampaa värähtelyä olevat pitäisivät koko rangaistusajatusta hyvin negatiivisena. Ja kyllä, käsitämme, että te ette ole vielä siinä kohtaa. Kaiken tämän sanottuamme, vastataanpa kysymykseen.

Jälleen kerran meidän täytyy sanoa, että näkemystänne maailmantilasta on melkoisesti vääristänyt välitön informaatiosaanti. Kyse ei ole siitä, että tämä olisi huono asia sinänsä, vaan että teille näytetään huonoimmat puolet itsestänne joka päivä koko päivän.

Haluamme pyytää teitä katsomaan nyt rehellisesti, mitä ympärillänne on. Emme tarkoita televisiota. Tarkoitamme, mitä TE näette. Näette äitejä ja isiä, näette ihmisiä töissä. Ansaitsette elannon tekemällä toisille asioita, joita he eivät tee itse itselleen. Näette ihmisiä nauttimassa ystävistä, lemmikeistä, perheestä. Tietysti tähän on poikkeuksia, mutta nuo poikkeukset saavat kaiken huomion.

Ihmettelette, miksi ei ole 50/50-tasapainoa. Rakas perhe, on paljon parempi kuin 50/50-tasapaino, ja on aina ollut. Teille kerrotaan, että ihmiskunta on paha luonteeltaan. Ihmiskunta on jumalainen luonteeltaan. Olette sallineet. Teitä on huijattu. Teille on valehdeltu. Olette uskoneet pahimman. Ja silti olette nostaneet itsenne tähän risteykseen.

Kyllä, asiat voivat näyttää melko kamalilta tällä hetkellä. Kohtaatte itsenne hyvin rohkeasti. Ja stressaavina aikoina aika tuntuu pysähtyvän. Mutta mikään ei voisi olla enemmän väärä havainto. Liikutte nopeasti tilin tekemistä ja uudistumista kohti.

Tätä ei tehdä puolestanne. Tätä ei tehdä teille. Te teette tämän. Olette sanoneet näissä korkeammissa oktaaveissa: ”Riittää! Tämä on mennyt liian pitkälle!” Palautatte itsenne ja maailman.

Älkää kieltäkö, mitä on ollut, mutta juhlikaa sitä, mitä luotte. Nousette negatiivisuuden yli. Tulee aika, jolloin monet asiat joita pidätte positiivisina, saatetaan nähdä jokseenkin negatiivisina. Mutta ajatelkaa, että kaikki kokemukset joita ihmiskunta on käynyt läpi, ovat tuoneet teidät tähän kohtaan. Siis oliko se oikeasti negatiivista?

Kaikki kokemukset ovat tilaisuus havainnoida ja tehdä valintoja. Ihmiskunnan kehityskaari kohoaa aina. Olette jumalaisia. Miten voisi olla toisin?

———–

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien ”suodatintesi” läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja – suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

 

http://luxonia.com/viestit/86-ron-head/7379-322019-tarkoitus

http://luxonia.com/viestit/86-ron-head/7380-422019-naekemaenne-negatiivisuus


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *