Kanavoidut viestit

NYT MYÖS SUOMEKSI: Mira from Pleiadian High Council via Valerie Donner, December 5, 2018

07.12.2018, Katri Laitila

Viesti Miralta Plejadien korkeasta neuvostosta

Tervehdys, olen Mira. Tervehdin tänään teitä Maaneuvostosta, jossa olen toiminut yli kuusi maavuottanne. Tehtäväni on auttaa Maan ylösnousemusprosessia. Olen täällä auttamassa teitä, kun siirrytte korkeampaan tietoisuuteen.

Tällä hetkellä haluaisin auttaa teitä useissa eri asioissa. Tämä on valmistelua ylösnousemukseenne. Sen pitäisi palvella teitä hyvin, ja luotan, että otatte nämä asiat harkintaan.

Numero yksi. Mikä on kestävyystasonne? Juoksette loppukilpailun viimeistä kierrosta. Hengitättekö? Pidättekö katseenne palkinnossa? Jatkatteko värähtelynne nostamista? Päästättekö irti siitä, mikä ei enää palvele teitä? Luotatteko prosessiin? Muistutatteko itseänne omasta osastanne jumalaisessa suunnitelmassa?

Numero kaksi. Mikä on tärkein fokusoitumisalueenne tällä hetkellä? Priorisoitteko henkisen työnne ja parantumisenne? Huolehditteko ensin tärkeimmistä asioista? Millä on eniten merkitystä? Luotatteko itseenne? Uskotteko itseenne? Pystyttekö kuvittelemaan uuden tulevaisuuden itsellenne ja uuden planeetan?

Numero kolme. Rakennatteko suurempaa luottamusta ja uskoa käsillä olevaan prosessiin? Onnistutteko pysymään positiivisena, ja kun jotain negatiivista tulee, päästättekö siitä irti ettekä anna sen vaikuttaa teihin niin, kuin olisitte antaneet ennen? Tunnetteko, että pystytte käsittelemään kaikki esteet, joita voi tulla tiellenne?

Numero neljä. Kun lähestytte näiden alempien ulottuvuuksien loppua, tunnetteko olevanne vähemmän kuormittunut? Onko aineellisella maailmalla vähemmän vaikutusta jokapäiväiseen elämäänne? Alatteko saada tunteen siitä, millaista on aika ajoin tuntea autuutta, iloa ja onnellisuutta? Haluatteko lisää näitä positiivisia tunteita?

Numero viisi. Valmistaudutteko saamaan kontaktin meihin, galaktisiin? Oletteko avoin kohtaamaan galaktisia sisarianne ja veljiänne, joita on jo planeetalla? Tiedättekö, että tunnistatte meidät, kun näette? Voitteko alkaa kuvitella, miten iloisia ja sydämellisiä jälleentapaamisemme ovat? Oletteko valmis jakamaan ja oppimaan toisiltanne?

Numero kuusi. Mikä on valmistautumistasonne uusiin työtehtäviin? Mikä on sisällä palava halu ja intohimo Maan ja sen päällisen elämän suurempaan palvelemiseen? Oletteko valmis oppimaan toisten kanssa ja jakamaan, mitä tiedätte? Oletteko valmis vahvistamaan luovuuttanne ja luopumaan asioiden vanhoista tekemistavoista?

Numero seitsemän. Voitteko juuri nyt ajatella saavanne parhaan, mitä voitte saada, näistä viime päivistä kolmannessa ulottuvuudessa? Voitteko saada siitä kaiken irti? Voitteko laittaa sen kaiken yhteen, jotta voitte nähdä suuren kuvan ja tajuta sen arvon? Voitteko muistuttaa itsellenne, että päätitte olla täällä tänä aikana tästä hyvin erityisestä tarkoituksesta? Voitteko jokainen käsittää, miten tärkeä panoksenne on ja että energianne ja rakkautenne arvo riittää?

Nämä ovat ajatuksiani tällä hetkellä. Toivon, että ne ovat hyödyllisiä. En malta odottaa reaktioidenne näkemistä.

Meillä on iso remmi päällä kaikessa, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Kokonaisfokuksemme on teissä ja Maassa. Teemme jatkuvasti oman osamme Maan vapauttamisessa pimeiden voimien saastutuksesta ja valon hyväksi.

Olen Mira rakkauden kera.

http://luxonia.com/viestit/23-valerie-donner/7255-5122018-suoraan-sydaemestae

*

Valerie Donner

A Message from Mira from the Pleiadian High Council through Valerie Donner

By email, December 5, 2018

Greetings I am Mira.

I greet you today from the Earth Council where I have been working for over six of your Earth years. My job is to assist the Earth’s Ascension process. I am here to assist you as you move into higher consciousness for your Ascension. It should serve you well and I trust that you will take these matters into consideration.

Number one. What is your stamina level? You are running the last lap of the final race. Are you breathing? Are you keeping your eye on the prize? Are you continuing to raise your vibration? Are you letting go of what no longer serves you? Are you trusting the process? Are you reminding yourselves of your part in the Divine Plan?

Number two. What is your most important area of focus right now? Are you prioritizing your spiritual work and healing? Are you taking care of first things first? What matters the most? Are you trusting yourself? Are you believing in yourself? Can you envision a new future for yourself and a new planet?

Number three. Are you building greater faith and trust in the process at hand? Are you managing to stay positive and when something negative comes do you let it go and not let it affect you as it would have in the past? Do you feel that you are capable of maneuvering over any hurdles that might come your way?

Number four. As you approach the end of these lower dimensions do you feel yourself becoming less burdened? Does the material world have less impact on your daily life? Are you beginning to get a sense of what it feels like from time to time to feel some bliss, joy and happiness? Do you want more of these positive feelings?

Number five. Are you getting ready to have contact with us, the Galactics? Are you open to meeting some of your Galactic brothers and sisters who are already on the planet? Are you aware that you will recognize us when you see us? Can you begin to imagine how joyful and heartfelt your reunions will be? Are you ready to share and learn from each other?

Number six. What is your preparation level for stepping into new work assignments? What is the burning desire and passion within for greater service to the Earth and life on the Earth? Are you willing to learn with others and to share what you know? Are you willing to amplify your creativity and to part with the old way of doing things?

Number seven. Right now, can you think about getting the best that you can get from these final days in the third dimension? Can you make the best of it? Can you put it all together so that you can see the big picture and get the value from that? Can you remind yourself that you chose to be here at this time for this very special purpose? Can each of you realize how important your contribution is, and that the value of your energy and love is enough?

These are my thoughts right now. I hope they will be helpful. I cannot wait to see your reactions.

We are in full swing with everything that is occurring right now. Our total focus is on you and the Earth. We continue to participate in doing our part in relieving the Earth from the contamination of the dark forces and for the illumination of the light.

I am Mira with love.

*

Mira from Pleiadian High Council via Valerie Donner, December 5, 2018


Kommentointi on suljettu.