JUMALATTAREN, TAIVAALLISEN ÄITIMME PALUU

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Joulukuu 2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, ihmeellinen aika on tullut, aika jota olemme kauan odottaneet. Kyllä, tekin olette odottaneet tätä siunattua tapahtumaa, vaikkette tienneetkään, mikä se oli. Fokus on ollut monia tuhansia vuosia Jumalassa Isänä, ja olette pyrkineet ruumiillistamaan hänen hallitsevat hyveensä ja ominaisuutensa – voima/valta, tahto, viisaus, totuus ja urheus. Nyt on Jumalattaren, Äiti Jumalanne, aika säteillä täysin rakkauttaan, myötätuntoaan, luovuuttaan ja viisauttaan koko tässä aliuniversumissa. Tämä upea lahja koskettaa ja vaikuttaa luomakunnan jokaiseen osaan.

Aivan yhtä varmasti kuin synnyitte tähän maailmaan äitinne kohdun tuudittavasta lämmöstä, niin myös me kaikki ”räjähdimme” henkinä esiin jumalaisen Äiti Jumalamme kohdusta. Isä Jumalamme jumalaisesta mielestä tuli luomisen valkoisen tulen siemenatomeja, jotka säteiltiin Äiti Jumalamme olemuksen sydänkeskukseen tai ytimeen – kosmiseen kohtuun. Sitten niiden yhteisenä haluna meidät säteiltiin yksilöllistyneeksi tietoisuudeksi – niin suureksi ja monimutkaiseksi valikoimaksi henkisiä ilmaisumuotoja, että se ylittää ymmärryksen.

Olemme selittäneet teille monien viime vuosien saatossa, miten kosmisen tietoisuuden säteet ovat muuttaneet väriä ja taajuutta jokaisen juurirotu- ja alijuurirotuaikakauden aikana – miten niiden voima on lisääntynyt tai heikentynyt riippuen uudesta jumalaisesta suunnitelmasta, siitä mitä tarvittiin tuolloin tai mitä oli tarkoitus kokea ja integroida tiettynä aikakautena, ihmiskunnan kulkiessa monien aikojen läpi.

Olette myös kuulleet kultasäteestä, joka edustaa ja kantaa Isä Jumalamme säteilyä, hyveitä ja ominaisuuksia, ja hopeasäteestä joka säteilee Äiti Jumalan heijastavia hyveitä. Kerromme teille nyt, että tämä hopeasäde on vain minimaalinen osa sen upeaa voimaa ja säteilyä. Sitä uutta energiaa jota virtaa nyt Maahan ja ihmiskuntaan, on kutsuttu platinasäteeksi, timanttisäteeksi ja kristallisäteeksi, mutta riippumatta käyttämästänne nimityksestä, se ei voi kuvata tämän taianomaisen lahjan suurenmoisuutta, joka annetaan koko luomakunnalle.

Muisto sen Äiti Jumalanne täydellisestä rakkaudesta, jota muinaisihmiset kutsuivat Pyhäksi Hengeksi, on se, mitä olette kaivanneet ja etsineet monet aikakaudet, kallisarvoiset ystävät. Paikka sydänkeskuksessanne on särkenyt, paikka jota ei voinut täyttää mikään tai kukaan fyysisessä ilmaisumuodossa. Tuon paikan on tullut aika täyttyä ylitsevuotavaksi hänen ehdottomasta rakkaudestaan, myötätunnostaan, vahvuudestaan ja puhtaudestaan. Teidän täytyy vain poistaa eristeet sydämenne, sielukammionne – pyhän sydämenne – ympäriltä ja sallia hänen säteilynsä tulla sisään.

Rakkaat, kuulen kuiskaukset mielessänne: ”Mutta olenko arvokas?” Kerromme jokaiselle teistä, että ”kyllä, olet arvokas” – ilman varauksia, ilman poikkeuksia. Kyllä, universaaleja lakeja toteutetaan tässä, kuten kaikessa, lakeja jotka määräävät värähtelytaajuutenne avulla, miten paljon tätä energiaa pysytte integroimaan. Mutta poikkeuksetta se on kaikkien ulottuvilla, ja lopulta tämän jalostuneen rakkausjuoman valkoisen tulen siemenatomi syttyy jokaisessa sydämessä ja luomakunnan jokaisessa nurkassa ja osassa. Ei voi olla toisin, sillä se on aina ollut siinä. Kuitenkin sen säteily heikkeni joka kerta, kun vajositte syvemmälle aineellisten tietoisuustasojen tiheyteen.

Nimittäin on jälleenyhdistymisaika kaikilla tasoilla – korkeimmasta alimpaan. Siksi Äiti Luojan ominaisuudet, aspektit ja hyveet ovat hallitseva voima tässä aliuniversumissa, kunnes tasapaino jumalaisen maskuliini- ja feminiiniluontonne välillä on taas kerran saavutettu. DNA:nne on koodattu jumalaisella rakkaudella, myötätunnolla ja luovuudella sekä vahvuudella, voimalla ja tahdolla luoda, minkä henkiset vanhempamme välittivät kaikille aistiville olennoille. Tämä on elintärkeä tekijä ykseystietoisuuden saavuttamisessa taas kerran.

Olemme keskittyneet siihen ja yrittäneet selittää sitä, miksi hyvin monet teistä kokevat ahdistusta, epämukavuutta ja epävarmuutta, ja kuitenkin toisina aikoina suurta iloa, ihmetystä ja odotusta kumpuaa sisältä. Jotkut kutsuvat sitä ”valotyöntekijöiden syndroomaksi”, ja tämä on sopiva nimi. Jälleen kerran, ette voi alkuunkaan ymmärtää, mitä tapahtuu teille ja Maalle sekä tälle aliuniversumille ja koko universumille. Muututte, kun DNA-säikeenne ”erotetaan” ja aktivoidaan, ja aivojanne jalostetaan ja päivitetään hitaasti. Yhdistytte myös taas kosmiseen sukulinjaanne, kun siirrytte eteenpäin ”aikavyyhdeissä” ja palaatte aikaan, jolloin erositte viidennen ulottuvuuden pyhästä triadistanne ja aloititte matkanne neljännen/kolmannen ulottuvuuden aineellisiin maailmoihin.

Kuvitelkaa nyt se valopilari, joka selkärangastanne on tullut tai on tulossa, ja nähkää sen kulkevan alas Maan kristalliytimeen. Sitten tarkkailkaa tunnettanne laajentumisesta, kun se laajenee kruunuchakrastanne ulospäin, kunnes se yhdistyy viidennen ulottuvuuden pyhään triadiinne. Kuvitelkaa nyt pienempiä säteitä heijastuvan horisontaalisesti valopilaristanne, kun ne koskettavat yksittäisiä sieluja fyysisessä ruumiillistumassa ja yhdistyvät niiden kanssa – sielu- ja tähtiperheeseenne täällä maan päällä. Nämä energiaheijastukset eivät ole samoja kuin ne, jotka ulotitte toisiin menneisyydessä, kolmannen ulottuvuuden ilmaisumuodossanne. Nuo heijastukset olivat kiinnikkeitä, joiden oli tarkoitus kontrolloida, omistaa tai imeä energiaa. Valonsäteet joita heijastatte nyt, kantavat ehdotonta rakkautta ja ykseyttä.

Katsokaa niitä energiasäteitä, jotka olette heijastaneet ja jotka ovat osa teitä ja takaisinsaamaanne säteilyä, kun ne yhdistyvät sieluperheeseen korkeammissa maailmoissa sekä mestareihin, enkeliolentoihin ja niihin, joiden kanssa teillä on suurta yhteenkuuluvuutta. Kyllä, nähkää valonsäteenne yhdistyvän minun energiaani ja muiden rakkaiden arkkienkeleiden energiaan, sekä jokaisen suuren olennon energiaan joka tunnette ja tunnistatte, ja myös joidenkin joita ette muista. Tulee aika, jolloin olette valmis yhdistymään täysin tietoisena tämän aliuniversumin Isä/Äiti Jumalamme sydänkeskukseen. Tämä tapahtuu kaukaisessa tulevaisuudessa, mutta vakuutamme teille, että se tapahtuu. Tällä erää sallikaa itsenne tottua siihen ajatukseen, että teistä on tulossa moniulotteisia valo-olentoja.

Heijastatte perusolemuksenne, sen ainutlaatuisen olennon joka teistä on tullut, korkeampien sisäisten ulottuvuuksien maailmoihin sekä ulospäin aurinkokuntaan ja galaksiin. Seuraatte omaa henkilökohtaista polkuanne kotiinpäin – matkaten menneisyyden läpi loistavaa tulevaisuuttanne kohti.

Rakkaat, kun joku puhuu jostain tulevasta tai ennustetusta tapahtumasta negatiivisesti, miksi ette antaisi hänelle toisen näkökulman, toisen mahdollisuuden tai todennäköisen tulevaisuuden? Pyytäkää häntä auttamaan meitä korkeimman lopputuloksen ilmentämisessä, jotta voitte kokea tämän siirtymän valoon iloisesti, vaivattomasti ja sujuvasti. On kultaisten tilaisuuksien aika – älkää jääkö paitsi niistä lahjoista, joita teille tarjotaan. Tietäkää, että olen kanssanne, kun laajennutte valoon ja otatte takaisin oikeutetun paikkanne Isä/Äiti Jumalamme rakkaana lapsena. Olen arkkienkeli Mikael.

Ronna/pyhä kirjuri

Affirmaatioita Jumalaiselle Äidille ja valoladyille

Ehdotamme, että ollessanne henkilökohtaisessa viidennen ulottuvuuden valopyramidissanne, kutsutte usein Jumalaista Äitiä ja hänen valoladyjään ja kommunikoitte heidän kanssaan. Voitte toistaa alla olevia affirmaatioita tai keksiä omianne. Ehdotamme, että keskitytte jokaiseen valoladyyn viikon, jotta voitte alkaa virittyä Luojan kunkin suuren ladylähettilään energiaan ja tunnistaa myös sen.

Rakastettu Jumalainen Äiti, pyydän sinua liittymään seuraani valopyramidissani ja antamaan minulle siunattua rakastavaa energiaasi, jotta voin täyttyä jumalaisen olemuksesi loistosta ja voimasta. Pyrin integroimaan lempeytesi ja hengenvahvuutesi ja ilmaisemaan suloista, puhdasta rakkauttasi päivittäisessä elämässäni kaikille, joita kohtaan. Avaa pyhän sydämeni portaalit, jotta pudas rakkautesi voi roihuta lävitseni nyt ja ikuisesti.

Kutsun siunattua lady Mariaa, viidennen säteen arkkienkeliä, johon tunnen hyvin suurta yhteenkuuluvuutta, opastamaan ja elättämään minua etsiessäni totuutta ja luomisvoimaa. Vaadin kaikki lahjat, jotka on leimattu sieluuni ja aivorakenteeseeni, ja ilmennän kiitollisena ne korkeimpaan muotoonsa kaikkien siunaukseksi. Minua inspiroidaan synnyttämään hyvin kauniita asioita ilahduttamaan ja kannustamaan muita tekemään samoin. Käytän luomisen lakeja ja omistan elämäni ihmiskunnan palvelemiseen

Kutsun lady Ametistia, seitsemännen säteen arkkienkeliä, olemaan inspiraationi. Vaadin violetin muuntavan liekin, jumalaisen alkemisen transformaatioenergian lahjan. Otan vastaan haasteen olla kehittyneen maskuliini- ja feminiinienergian täydellinen ruumiillistuma, näyttäen kaikille, mitä merkitsee kulkea voimassa ja vahvuudessa, personoiden samalla rakkauden ja myötätunnon. Vaadin ja julistan mestaruuteni nyt!

Kutsun kaunista lady Faithia, ensimmäisen säteen arkkienkeliä, inspiroimaan minua ja johdattamaan minut tuntemattoman alueen läpi polulla, joka johtaa valaistumiseen. Menen eteenpäin täydessä uskossa, luottamuksessa ja tiedossa, että Jumalaitseni johtaa minua ja minusta tulee säteilevä esimerkki muiden nähtäväksi. Näytän toisille, että rohkeuden ja luottamuksen myötä mahdottomasta tulee mahdollista. Olemalla valmis siirtymään pois mukavuusalueeltani, kun minua tönäistään tekemään niin, voidakseni päästää irti siitä, mikä saattaa tuntua turvalliselta ja varmalta, saavutan mukavuuden ja minua siunataan suunnattomilla rikkauksilla. Näytän pelkureille, että voimme astua kallionkielekkeeltä ja nousta tähtien joukkoon.

Kutsun lady Constancea, toisen, oikeudenmukaisuuden- ja totuudensäteen arkkienkeliä, täyttämään minut halulla tietää ja kokea aikakausien kätketty viisaus. Kun saan todellista tietoa ja viisautta ja ilmennän ne elämääni, tulkoon minusta esimerkki korkeammasta totuudesta ja sen levittäjä, jakaen sen kaikkien valonetsijöiden kanssa. Annan lohtua niille, jotka ovat lannistuneet, ja inspiroin niitä, jotka tuntevat kukistuneensa. Olen rohkea esimerkki pelkureille, ja annan rakastavaa apua niille, jotka eivät tunne olevansa rakkauden arvoisia. Kunnioitan ja kuuntelen Henkeni tönäisyjä, ja kuljen totuuden ja rakkauden tietä.

Kutsun lady Charityä, kolmannen säteen arkkienkeliä. Minusta joka olen tuntenut tietämättömyyden, ahdasmielisyyden ja epäoikeudenmukaisuuden, tulee säteilevä esimerkki ehdottomasta rakkaudesta ja puhtaasta aikomuksesta. Pyrin aina ymmärtämään ja antamaan anteeksi, tietäen, että jokainen ihminen on omalla pyhällä matkallaan ja hänen täytyy oppia oppituntinsa omalla tavallaan ja omana aikanaan. Vaadin jumalaisen itseni puhtauden, jotta se loistaa säteilevästi kaikille, jotta he voivat nähdä sen ja jakaa sen lämmössä. Jaan runsaita lahjojani, ja olen armelias ajatuksissani, toimissani ja teoissani. Personoin ymmärryksen, selkeän havainnon ja jumalaisen viisauden.

Kutsun myötätuntoista lady Hopea, neljännen säteen arkkienkeliä. Kuvastan toivoa ja inspiraatiota käytöksessäni, puheessani ja teoissani. Annan rakastavaa apua, missä tarvitaan. Inspiroin ja kannustan lempeästi, missä on epätoivoa – puhun toivon sanoja, jotta kaikki voivat kuulla. Läsnäolollani tuon lohtua, ja jätän taakseni rauhan ja kauneuden auran.

Kutsun lady Gracea, kuudennen säteen arkkienkeliä, täyttämään minut loistavalla säteilyllään. Ole kiltti, ja tee minusta majakka kaikkien nähtäväsi, jotta he tietävät, ketä palvelen, kun käytän Hengen valoa parantamiseen, lohduttamiseen ja inspiroimiseen. Paistattelen hänen säteilynsä hehkussa, ja luon niin kirkkaan rakkausauran, että kaikki joiden kanssa tulen kontaktiin, siunataan, jotta transformaatiosiemenet voidaan kylvää ja ne kantavat hedelmää tarkoituksenmukaisena aikana. Henkeni riemuitsee, kun levitän laajalle rakastavan valoni vaikutusta.

Kutsun rakastettua lady mestari Kwan Yinia, täyttämään minut ihmeellisellä parantavalla energiallaan, rakkaudellaan ja myötätunnollaan. Auta minua olemaan kaikkien niiden hoivaaja, jotka etsivät lohtua, toivoa ja inspiraatiota. Salli minun olla sen parantavan valon kantaja, jolla he saavuttavat eheyden kehossa, mielessä ja Hengessä. Täytettäköön kaikki joita tapaan ja palvelen, tasapainolla, rakkaudella ja harmonialla.

Kutsun Vapauden Jumalatarta, vapauttamaan minut kaikista rajoista, jotka estävät minua täyttämästä korkeinta kohtaloani. Otan vastaan inspiroituneen kanssaluojan manttelin jumalaisen itseni opastuksessa, ja kuljen eteenpäin jatkuvan menestyksen lupauksessa. Tiedän, että olen uuden esiintulevan viisauden ja totuuden opettaja. En koskaan epäröi puhua totuuttani ja jakaa viisauttani, kun Henkeni johdattaa minut tekemään sen. Hyväksyn roolin olla lempeä opas kaikille niille, jotka johdatetaan luokseni.

Kutsun deeva- ja elementaalikuntien rakastavia jumalattaria, suihkuttamaan säteilevää rakkausenergiaansa Maahan, rauhoittaen kaikki luonnon elementit, ja liittymään meihin ponnisteluissamme parantaa haavoittunut Äiti Maa. Anon niitä työskentelemään jälleen kerran kanssamme, Maan kauneuden ja täydellisyyden takaisinsaamiseksi. Muistakaamme, että olemme Maan, eläin-, kasvi- ja mineraalikuntien (tilan)hoitajia – ne annettiin meidän huolehdittavaksemme. Kulkekaamme rauhassa ja harmoniassa, kunnioittaen kaikkia Äiti/Isä Jumalamme luomuksia, alimmista korkeimpiin.

Affirmoi: Puen täten ylleni säteilevän henkihaarniskaviittani, ja hyväksyn ylösnousevan kanssaluomismestarin lahjat ja vastuut. Omistan elämäni ja kaikkeni Isä Jumalamme ja Äiti Jumalattaremme – kaiken olevaisen – loistolle ja maanpäällisen taivaan ilmentämiselle. Niin olkoon! Niin se on! Se on tehty!

———–

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien ”suodatintesi” läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja – suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

 

http://luxonia.com/viestit/43-ronna-herman/7906-joulukuu-2019-jumalattaren-taivaallisen-aeitimme-paluu