3D-PELKONNE JA -TAISTELUNNE OVAT OHI

http://luxonia.com/viestit/59-brenda-hoffman/8578-1112021-3d-pelkonne-ja-taistelunne-ovat-ohi

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
11.1.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

maailmanne saattaa vaikuttaa olevan ylösalaisin. Mitä kerran ajattelitte, sitä ei ole enää, ettekä voi vielä tuntea tai joskus edes nähdä tulevaisuutta. Kaatuvatko hallitukset? Hallitseeko sairaus maailmaa ikuisesti? Onko maailmastanne tullut niin pieni, että te ette muista juuri mistään asiasta, miltä teistä tuntui ennen?

Näin on, koska olette eräänlaisessa tyhjiössä. Olette kahden maailman välissä, joista kumpikaan ei ole täysin vakuuttanut teitä. Ulkoinen maailmanne on kaaoksessa, ja sisäinen maailmanne on hämmentynyt: ”Kuka olen? Mitä uudet kiinnostukseni ovat? Miksi minua ei kiinnosta mikään?”

Niin se on, että yritätte tarttua 3D-tunteisiinne, mutta ne eivät ole mukavia. Sitten yritätte meditoida, kuntoilla tai puhua tienne uuteen elämäänne – harvojen merkille pantavien muutosten kera. Olette siltä väliltä.

Tunteenne tai tekonne eivät aina ole sellaisia, kuin tällä hetkellä. Yritätte nyt vain tanssia kahden maailman välissä – joista kumpikaan ei tunnu täysin mukavalta. Ärsyynnytte itseenne, kun sotkeudutte liikaa vanhoihin 3D-ajatuksiinne tai -tekoihinne. Kuitenkaan ette tunnu pystyvän yhdistymään tai vuorovaikuttamaan uuden olemuksenne kanssa.

Sellaista on tapahtunut aiemminkin muissa siirtymävaiheissanne, mutta luultavasti ei koskaan siinä määrin kuin nyt. Sillä aiemmat meditointinne, toimenne tai ajatuksenne eivät anna samanlaista rauhan ja turvan tunnetta. Sitten sorrutte 3D-pelkoon 3D-kumppaneiden kanssa – ja huomaatte vain, että se on vaikeaa fyysiselle olemuksellenne.

Päällimmäinen kysymyksenne on: ”Milloin minusta tuntuu taas mukavalta olemuksessani?” Sillä tunnette olevanne eksynyt, yksinäinen, peloissanne – kaikki asioita jotka luulitte karistaneenne jo kuukausia tai vuosia sitten.

Reaktionne ovat odotettuja. Sama tapahtui 3D:ssa aina, kun muutitte elämässänne merkittäviä asioita. Lähteminen syntymäkodista, avioliitto tai vakituinen suhde, uusi työpaikka, vanhemmuus, ikääntyminen – kaikki vaiheita joihin lopulta sopeuduitte. Se mitä tapahtuu nyt, on hyvin samanlaista. Olette sanoneet hyvästi 3D:lle (alkuperäiselle Maa-kodillenne) jo jonkin aikaa. Erona on, että huomaatte, että teidän täytyy siirtyä sisäisen olemuksenne ulkopuolelle tehdäksenne sen. Sillä tässä siirtymävaiheessa on kyse ulkoisten tekojenne muuttamisesta, ei uuteen olemukseenne tarttumisesta sisältä käsin.

Teitä on pehmeästi piiskattu tarpeesta ilmaista uusia toimianne suuren osan tästä covid-19-ajasta. Teidän ”sallittiin” kyykkiä kotona ja tehdä, tuntea ja käyttäytyä niin, kuin halusitte, eikä teidän tarvinnut projisoida tiettyjä kuvia maailmaan. Tietysti monet teistä tekivät sen ollessaan sotkeutuneena 3D-maailmaan covid-19:stä huolimatta. Olette todella urheista urheimpia.

Olette kaikki saaneet valmiiksi koteloitumisvaiheenne, sisäisen maailmanne työn. On aika valita rakennuspalikkanne ja luoda uusi ulkoinen olemuksenne/olemisenne. Ulkoinen olemus joka korostaa sitä kasvua, jota koitte sisällänne suuren osan vuotta 2020.

Se on samanlaista kuin ensimmäinen ammatillinen työpaikkanne collegen jälkeen. Vaikka olitte ylpeä tuon työpaikan saamisesta, olitte myös kauhuissanne siitä, että te ette pystyisi tekemään, mitä te tai työnantajanne odotitte. Niinpä ette luultavasti nukkuneet hyvin muutamana ensimmäisenä päivänä, kun olitte uudessa työpaikassanne, ja mietitte, pystyisittekö täyttämään odotukset, jotka tuntuvat vierailta vietettyänne vuosia kurssityössä professorien ja kirjojen avustamana. Teidän täytyi suoriutua – usein minimiohjein – kun selvititte, miten persoonallisuutenne sopi työvaatimuksiin. Sillä aivan kuten opiskelitte eri tavalla kuin muut collegessa, havaitsitte, että suorititte tuon työn eri tavalla, kuin joku muu olisi tehnyt tai teki sen.

Niin on nyt. Olette huolissanne, ettei teillä ole riittävästi taitoja suorittaa uusia 3D:n ylittäviä toimianne, että teidän täytyy saada enemmän aikaa tai enemmän informaatiota. Te ette tarvitse enemmän aikaa ettekä informaatiota. Olette valmis luomaan uuden roolinne uuden persoonallisuutenne ja uusien tarpeidenne myötä.

Tosiasiassa olette enemmän kuin valmis. Merkki siitä on, että te ette pysty osallistumaan 3D-kaaokseen, kuten teitte ennen vuotta 2020. Ette ole enää aidalla kävelijä, hyppien 3D:n ja sen ulkopuolen välillä. Olette taidoiltanne ja kiinnostuksiltanne 3D:n yli. Niin se on, että fyysinen kehonne luultavasti kertoo teille tuon totuuden aina, kun yritätte palata 3D:hen.

Tietysti tarpeenne palata 3D-kaaokseen tuntuu nyt relevantilta. Epäilemättä olette riittävän taitava auttaaksenne Maata selviämään vielä yhden tai useamman kaoottisen kuukauden. Mutta kuten fyysinen kehonne luultavasti kertoo, se ei ole totta. Teitä ei enää tarvita 3D-maailmassa. Roolinne on osoittaa valoa tulevaisuuteen, eikä hukuttaa omaa valoanne menneisyyden kaaokseen. 3D-pelkonne ja -taistelunne ovat ohi.

Jos ja kun yritätte palata 3D:hen, fyysinen kehonne julistaa kovaan ääneen, että olette väärällä polulla. Jotain samanlaista tapahtui 3D:ssä, mutta ei luultavasti samassa määrin. Väärä koulu, työpaikka, suhde tai yhteisö 3D:ssä ilmentyi usein masennuksena, fyysisinä vaikeuksina tai pelkona. Mutta teillä oli kirjoja, videoita ja ihmisiä auttamassa teitä ymmärtämään, mitä tunsitte ja miksi. Se ei ole enää totta, sillä te jotka olette eturivissä, kirjoitatte periaatteessa noita kirjoja uudesta olemisestanne/olemuksestanne.

Pelko jota nyt tunnette, liittyy luultavasti enemmän uuteen tulevaisuuteenne kuin 3D-epäluuloihinne. Ja ainoa tie tuon pelon läpi on mennä siitä läpi, uuteen maailmaanne. 3D-kaaokseen tarttuvat ne ihmisaallot, jotka seuraavat teitä eturintamassa. Teidän roolinne tai työnne on pelkästään olla.

Teillä ei ole mitään tarvetta katsoa taaksepäin tai korjata sitä, mikä ei ole enää osa teitä. Yhtään sen enempää kuin lähtiessänne jostain 3D-työpaikasta. Luultavimmin toivoitte parasta lopputulosta 3D-seuraajallenne tai niille työtovereille, jotka olivat sydämessänne. Mutta ette koskaan ajatelleet siirtyä uuteen työpaikkaan, jatkaen samalla aiempien työtehtävienne tekemistä. Se työ oli ohi. Niin on teillä nyt.

Uusi työ on löytää kiinnostuksenne ja seurata niitä. Työ jonka yli olette siirtyneet, on 3D-kaaoksesta huolehtiminen. Niin olkoon. Aamen.

———–

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien ”suodatintesi” läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja – suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.